Om Bennaz’

Bennaz’ startade med uppfödning av Puli på Värmdö utanför Stockholm.
Den första Pumin kom 1984 och den första Pumikullen föddes 1989.
Sedan 2014 finns vi i Hogstad utanför Mjölby.

Till dags dato har 300 Pumivalpar fötts här. Många av dom har tränat och tävlat framgångsrikt i flera grenar.
Ett STORT TACK till mina valpköpare som gjort alla dessa titlar möjliga!

 

Agility Champions och Diplom
SE AG(HOPP)CH SE AGCH Bennaz’ Asztor Ves-Ti
SE AG(HOPP)CH SE AGCH SM-Guld lag Agility -13 Bennaz’ Mm-Myzlih Unn-Mack
SE AG(HOPP)CH RLD N Bennaz’ Xx-Ximone El-Ghas
SE AG(HOPP)CH LPI LPII SM-Guld lag Agility -13 Bennaz’ Nhimbusz Axz-Ghasz
SE AG(HOPP)CH SE AGCH SM-Guld -08 SM-Guld lag Agility -09 Bennaz’ Aa-Axzah Vhi-Csa
AGHD II RLD A RLD F RLD N SE RALLYCH Bennaz’ Xx-Xeth El-Ghas
AGD I AGHD I Bennaz’ Ghuld Bel-Way

Lydnads Champions och Diplom
LPELIT SE LCH Bennaz’ Qq-Qhaksz Ghri-El
LPELIT Bennaz’ Liszton Ha-Lou
LPI RLD A RLD F RLD M RLD N Bennaz’ Czillah El-Ra
LPI LPII RLD N Bennaz’ Aa-Ahrmaz Vhi-Csa
LPII Bennaz’ Xx-Xoh El-Ghas
LPIII Bennaz’ Oo-Oszihan Rih-Zhe
LPI Bennaz’ Tt-Toszkah Bra-Myz
LPI LPII SE AG(HOPP)CH Bennaz’ Nhimbusz Axz-Ghasz
LPI Bennaz’ Dd-Dorisz Usz-Le
LPI Bennaz’ Ii-Irisz Bra-Maln
LPI Bennaz’ Vigglyh Vhi-Csa
LPI LPII Bennaz’ Vhalle Vhi-Csa
LPII Bennaz’ Vilmah Vhi-Csa
LPI Bennaz’ Ll-Lohtuz Rih-Zhe
LPI LPII SE UCH Bennaz’ Dia-Lingh
LP LPII SE UCH NO UCH INT UCH Bennaz’ Dia-Voxh
LPI LPII LPIII SE UCH NO UCH INT UCH Bennaz’ Ehl-Wina
LPI SE UCH NO UCH Bennaz’ Eh-Gihl
LPI Bennaz’ Eszo Dia-Tosz
LPI LPII Bennaz’ Ilsze-Swox
LPI SE UCH NO UCH Bennaz’ Kingh Edh af Viken
LPI Bennaz’ Kurtisz Cwe-Djo
LPI SE UCH NO UCH Bennaz’ Liszelle Ha-Lou
LPI LPII Bennaz’ Oh-Rzidah Celmle
LPI LPII SE UCH Bennaz’ Ruhfuz Ki-Celm
LPI Thinga Csa-Ni

RallyLydnads Diplom
 RLD A RLD F RLD M RLD N LPI SM-GULD -19 Bennaz’ Czillah El-Ra
RLD F RLD N Bennaz’ Uu-Uszih Kru-Nhis
RLD N SE AG(HOPP)CH Bennaz’ Xx-Ximone El-Ghas
RLD M Bennaz’ Chiko El-Ra
RLD M Bennaz’ Flekzih Csa-Tesz
RLD N LPI LPII Bennaz’ Aa-Ahrmaz Vhi-Csa
RLD N Bennaz’ Gniszta Bel-Way
AGHD II RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH Bennaz’ Xx-Xeth El-Ghas

Bruksprov
Uppflyttad till lägre kl Spår INTUCH DKUCH FINUCH NUCH SUCH NORD UCH Nv-06 SV-07 SV-10 Bennaz’ Gg-Ghriszla Brah-Usz
Uppflyttad till lägre kl Spår LPI Bennaz’ Eszo Dia-Tosz
Uppflyttad lägre kl Spår SE UCH LPI LPII Bennaz’ Dia-Lingh
Godkänd Apellkl Spår INTUCH DKUCH FINUCH NORD CH SUCH NV-06 EUW-08 Bennaz’ Bb-Brahze Pi-Csa
Godkänd Apellkl Spår SE UCH NO UCH LPI Bennaz’ Kingh Edh af Viken
Diplom Eftersök SE UCH Bennaz’ Whera Qvick Af Starbright

Utställnings Championat och Titlar
SE UCH Bennaz’ Vhippen Vhi-Csa
SE UCH Bennaz’ Pp-Phirosz Bez-Ruh
SE UCH Bennaz’ Ss-Sztuhre Bri-Uhf
INTUCH DKUCH FINUCH NORD CH SUCH NV-06 EUW-08 Bennaz’ Bb-Brahze Pi-Csa
INTUCH DKUCH FINUCH NUCH SUCH NORD UCH Nv-06 SV-07 SV-10 Bennaz’ Gg-Ghriszla Brah-Usz
SE UCH Bennaz’ Jj-Jhensz Zhe-Best
SE UCH LPI LPII Bennaz’ Dia-Lingh
SE UCH NO UCH INT UCH LP LPII Bennaz’ Dia-Voxh
SE UCH NO UCH INT UCH LPI LPII LPIII Europavinnare Bennaz’ Ehl-Wina
SE UCH NO UCH LPI Bennaz’ Eh-Gihl
SE UCH Bennaz’ Ehl-Isze
SE UCH INT UCH Europavinnare Bennaz’ Gasz-Thon
SE UCH Bennaz’ Gusz-Then
SE UCH NO UCH SE V-99 Bennaz’ Hille-Lhie
SE UCH Bennaz’ Hajdi-Lhie
SE UCH NO UCH LPI Bennaz’ Kingh Edh af Viken
SE UCH NO UCH Bennaz’ Klarha Cwe-Djo
SE UCH Bennaz’ Knikzah Cwe-Djo
SE UCH NO UCH LPI Bennaz’ Liszelle Ha-Lou
SE UCH Bennaz’ Misztih Lehlw
NO UCH Bennaz’ Qrisz-Gazle
SE UCH NO UCH Bennaz’ Qurth Gaszle
SE UCH Bennaz’ Philip Runner Af Moonlight
SE UCH Bennaz’ Pp-Phiroz Bez-Ruh
SE UCH LPI LPII Bennaz’ Ruhfuz Ki-Celm
SE UCH FI UCH Bennaz’ Uhfe Jasz-Lu
SE UCH Bennaz’ Werah Qvick Af Starbright
WW-91 Bennaz’ Irmah-Ladorz Af Midnightsun


Gill med Odin