Valpar

Parning har skett och vi hoppas på valpar i mitten av april-18
O-kullen

  
Mesterlaki Bodza


Fre To’s Sarinas Derek Odin